Hva er et enkelt system?

Det er mange måter å beskrive systemer på, men at de er enkle har sine forutsetninger. Det er da viktig å beskrive enkelt i måten systemet brukes på samt enktelt på måten informasjonen fra systemet gir ønsket informasjon.

  1. at brukermessig enkelt system er lett å lære å bruke, lett å navigere innen funksjoner og lett å få frem data.
  2. at systemet  enkelt og logisk presenterer data som kan anvendes av både erfarne og uerfarne brukere.

For de to forhold må vi konkretisere:

De to forhold er ivaretatt i varierende grad i dagens systemer. Dette er dokumentert i mange bruker undersøkelser innen datasystemer der mange klager på både bruken av systemet og informasjonen som leveres.

Hva er enkel rapportering?

For å få full utnyttelse av ditt datasystem og tilhørende data må det etableres ett rapporterings miljø. Det består av fagperson(er) som vurdrer forslag til nye og endring av rapporter samt gjennomføring av rapport-prosjekter.

Med enkel rapportering ønsker EnklereData å påvirke våre medlemmer til å fokusere på hvordan de enklest mulig får oversikten over de data som er lagret i det aktuelle systemet og hvilke rapporteringsmuligheter som er der. Gir det tilfredstillende oversikt til rett tid for de som er avhengig av systemets informasjon.

Hvor kommer EnklereData inn?

  1. analyse av dagens rapporter mot ønsker om nye.
  2. utvikling og gjennomføring av rapport-utvikling i nært samarbeid med medlemmet.

Det er også et mål for EnklereData at etter en periode i samarbeidet vil også bruker(e)/medlem involveres i prosjekter både for utvikling, test og opplæring i nye rapporter.

Lukk meny