Prosjektet Enklere Data ble startet i Cosima as i 2017. Hensikten var å gjøre datasystemer og dataene som presenteres av systemene enklere og mer forståelige. Det var en tidligere kollega som utfordret oss med at hvis vi ikke kan lage de vanlige systemer som regnskap og lønn i Excel så er de for kompliserte. Derfor tok vi utfordringen og lagde først regnskapssystem og deretter lønn for så å lage årsavslutning, budsjett og reise system. Vi har nå inngått samarbeid med Gullegget som driver coworking og kontor-fellesskap ved å gi medlemmene fri tilgang til EnklereData CRM.

For å presentere data  på en enkel måte fra disse systemene lagde vi Enklere Data Analyse som viser grafisk alle tall og øvrig informasjon. Det heter at et bilde forteller mer enn tusen ord. Det gjelder også med vår analyse system og som gir oversikt over mange detaljer på enkel måte uten at man må være spesialist.